Prefabrykowane fundamenty przeznaczone do mocowania słupów kolejowych sieci trakcyjnych (typu P) i odciągów do słupów kolejowych sieci i tradycyjnej (typu K i 1411-1)